GRECO Design
MODERNÍ DESIGN

Responzivní vzhled

Kontakt

 

 

GD architects - architektonická kancelář s komplexními službami

Zhmotnění Vašich myšlenek a přání prochází celou řadou procesů od studie, projektovou přípravu, jednání s úřady, kontroly provádění díla (stavby), koordinace a řízení stavby, až po realizace interiérů a bytových doplňků.

Obytné stavby

 • Rodinné domy
 • Byty
 • Zahrady
 • Interiéry

Komerční a administrativní stavby

 • Kanceláře
 • Obchody a restaurace
 • Representační prostory
 • Interiéry

Průmyslové stavby

 • Výrobní haly
 • Skladové haly
 • Administrativní zázemí
 • Průmyslové areály
 • Interiéry
 

Architektonické studie, návrhy

Hledání nejlepšího návrhu, alternativ, s ohledem na vzhled, design, užitné vlastnosti, individualitu, ale i cenu. Studie kromě uvedeného řeší i rozpočet, respektive odhad investičních a provozních nákladů a harmonogram.

Architekt Praha

Projektová činnost a inženýrské práce 

Projekt začíná projektovou přípravou, která řeší, kromě jiného, vazbu na terén, zahradu i okolní prostředí. Dále pak technické řešení, přípojky na média (voda, kanalizace, elektro, atd.), technologie. Vše s ohledem na specifika technologických postupů,časového harmonogramu a samozřejmě i cenu.

Po dokončení projektové přípravy následuje vlastní projekt. Projekty jsou vyhotovovány v různých stupních, od studie, projekt pro stavební povolení,projekt pro výběr dodavatele stavby, projekt realizační, až po projekt skutečného provedení stavby.

Provádíme kompletní projekty pozemních staveb (rodinné domy, bytové domy, byty, zahrady, kanceláře, výrobní haly, apod.). Projekty provádíme včetně projektů zdravotních instalací (rozvody vody a kanalizace), vytápění, elektroninstalací, požární signalizací, elektrického zabezpečení budov (EPZ, alarmy), klimatizace (vzduchotechniky).

V rámci Inženýrské činnosti pokrýváme práce řešící zajištění stavebního povolení, územního souhlasu, podání ohlášení stavby. Dále pak projednání s dotčenými orgány státní správy (stavební úřad, hygienická služba, apod.), a ostatními účastníky řízení (sousedy apod.). V neposlední řadě pak zajištění kolaudačního souhlasu a zajištění technického a autorského dozoru investora

Projektanti Praha

Realizace

Úspěšné projekty mají končit realizací. V tomto ohledu zajišťujeme konzulatace, koordinaci, a v případě zájmu i vlastní realizaci. Spolupracujeme s osvědčenými dodavateleli, vždy s ohledem na velikost stavby a použité technologie.

Konzultace

Analýza a návrhřešení detailů, koncepcí a postupů v průběhu i po ukončení stavby. Pomůžeme Vám i s řešení případných pochybností o průběhu stavby, či návrzích a postupů Vašich dodavatelů.

Posouzení prostor pro vhodnost realizace Vašeho záměru. Návrhy realizace nových prostor, ale i rekonstrukce stávajících prostor. V neposlední řadě i využitelnost pozemků a nemovitostí, odborné posouzení vhodnosti nemovitosti pro Váš záměr, apod.

Oceňování nemovitostí a další služby

Mezi další služby naší kanceláře patří oceňování nemovitostí, kde jsme rovněž plně certifikovaní. Nabízíme jak tržní tak i úřední oceňování.

Ve spolupráci s advokátní kanceláří zajišťujeme i právní servis. Mezi hlavní patří zápisy a vklady na katastr nemovitostí, převod nemovitostí, a další právní služby a konzultace, včetně realitního a finančního poradenství.

Architekt Praha, projektanti Praha - GD Architekt

×

TOP