Najdeme Vám nejlepší návrh, případně alternativy, s ohledem na vzhled, design, užitné vlastnosti, individualitu, ale i cenu. Studie kromě uvedeného řeší i rozpočet, respektive odhad investičních a provozních nákladů a harmonogram. Zhmotníme Vaše představy a navrhneme ideální řešení.

Studie slouží jako nejlepší podklad pro další plánování. Tedy např. podklad pro stavební povolení, a další stupně projektového řízení. 

Výsledkem může být, s ohledem na charakter stavby / objektu:

  • řešení dispozičního řešení (řešení množství, účel, velikost a umístnění jednotlivých místností)
  • dispozice a umístnění zastavěné plochy na pozemku (vhodné umístění objektu)
  • výběr použitého materiálu (stěny, podlahy, krytiny, výplně, apod.) a to jak zhlediska typu materiálu, tak barvy
  • prověření možností inženýrských sítí (voda, kanalizace, elektická energie, plyn, apod.) 
  • investiční případně i provozní náklady
  • časová náročnost
  • projednání s dozorovými orgány
  • vizualizace

V průběhu zpracování studie s Vámi aktivně projednáváme jednotlivé detaily tak, aby výsledek plně respektoval Váš záměr a představy.

  • analýzy
  • příprava projektu
studie 001
studie 002
studie 003
 

Architektonické studie, návrhy Praha

×

TOP